KARIÉRA

 

Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou možné spolupráce, na pozici obchodního zástupce naší společnosti.

Číst dále...

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

 

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

 

Sociální automobil je naším nejprestižnějším projektem, který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence. Za spoluúčasti firem a společností se snažíme o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

 

Jsme toho názoru, že každá společnost, která během několika let zdomácněla na našem trhu a s úspěchem provozuje svou činnost, by mohla nebo měla alespoň malou částí někomu pomoci. Od roku 1997, kdy naše společnost zahájila realizaci tohoto projektu, se nám podařilo za pomoci firem a společností po celém území naší republiky s úspěchem předat již 490 „sociálních automobilů“ různým ústavům a zařízením, jenž pečují o mentálně či tělesně postižené. Vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí byl doposud tento projekt postaven na vozech Renault Master, Renault Kangoo a Dacia Dokker. V letošním roce bychom velmi rádi za pomoci našich klientů, tedy Vás, firem a společností, v této činnosti pokračovali a vybraným ústavům a zařízením z celé republiky předali další výše zmíněné vozy.

 

Vozový park je bohužel v ústavech a zařízeních, která se starají o zdravotně či mentálně postižené děti, mládež nebo dospělé zpravidla ve špatném technickém stavu. Není výjimkou, že jsou postižení z těchto ústavů a zařízení převáženi vozidly, jejichž stáří se blíží i dvaceti letům, o technickém stavu vozů a tudíž bezpečnosti převozu nemůže být ani řeč. Přeprava vozíčkářů či postižených, upoutaných na lůžko, je často vyloženým hazardem, ale bohužel běžně prováděným. V současné době, za stagnujících nebo spíše stále se snižujících dotací, není v silách těchto ústavů a zařízení pořídit si vůz s odpovídajícími parametry a jsou nuceny stále více spoléhat na sponzorství nebo charitativní činnost různých organizací. Tento problém jsme se rozhodli řešit a to ne pouze v jednom zařízení či ústavu, ale v průběhu let budoucích, doufáme i s Vaší pomocí, v několika desítkách či možná stovkách těchto zařízeních po celém území naší republiky.

 

Věříme, že Vás výše uvedené informace k tomuto projektu upoutaly a možná i Vy se stanete naším významným klientem projektu „Sociálního automobilu“tím, že si zakoupíte reklamní plochu na sociálním vozidle. Získáte tímto nejen zviditelnění v regionu po dobu 6-ti let, ale současně pomůžete zlepšit stav vozového parku v daných ústavech a zařízeních. Od samého počátku realizace projektu „Sociální automobil“ spolupracuje naše společnost také úzce s médii. Spolupráce se zástupci tisku byla navázána s Deníky Bohemia VLP a deníkem Český region.

 

Tyto deníky nám na svých stránkách pomáhají v rámci našeho projektu zviditelnit ústav či zařízení, pro které se „Sociální automobil“ realizuje, včetně prezentace firem, které tento projekt ve svém regionu podpořily.

 

V příslušném regionálním vydání je zajištěna prezentace našeho projektu v rozsahu velikosti půlstrany v inzertní části. V každém regionu o tomto projektu informuje také místní rozhlas a televize. Neopomenutelná je také vzájemná spolupráce naší společnosti s primátory a starosty příslušných měst a obcí, včetně zástupců okresních a krajských úřadů, pod jejichž záštitou se projekt „Sociálního automobilu“ realizujeme.

(c) KOMPAKT