Kompakt

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

    KompaktKompaktKompaktKompakt

Spolupracujte s námi na tomto jedinečném sociálním projektu

Sociální automobil je naším nejprestižnějším projektem, který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence.

Za spoluúčasti firem a společností se snažíme o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

Jsme toho názoru, že každá společnost, která během několika let zdomácněla na našem trhu a s úspěchem provozuje svou činnost, by mohla nebo měla alespoň malou částí někomu pomoci. Od roku 1997, kdy naše společnost zahájila realizaci tohoto projektu, se nám podařilo za pomoci firem a společností po celém území naší republiky s úspěchem předat již 1021 „sociálních automobilů“ jež pečují o naše spoluobčany mentálně či tělesně postižené nebo přestárlé. Vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí byl doposud tento projekt postaven na vozech Renault Master, Renault Kangoo, Dacia Dokker, Dacia Lodgy a Dacia Jogger. V letošním roce bychom velmi rádi za pomoci našich klientů, tedy Vás, firem a společností, v této činnosti pokračovali a vybraným ústavům a zařízením z celé republiky předali další výše zmíněné vozy.

Vozový park je bohužel v ústavech a zařízeních, která se starají o zdravotně či mentálně postižené děti, mládež nebo dospělé zpravidla ve špatném technickém stavu. Není výjimkou, že jsou postižení z těchto ústavů a zařízení převáženi vozidly, jejichž stáří se blíží i dvaceti letům, o technickém stavu vozů a tudíž bezpečnosti převozu nemůže být ani řeč. Přeprava vozíčkářů či postižených, upoutaných na lůžko, je často vyloženým hazardem, ale bohužel běžně prováděným. V současné době, za stagnujících nebo spíše stále se snižujících dotací, není v silách těchto ústavů a zařízení pořídit si vůz s odpovídajícími parametry a jsou nuceny stále více spoléhat na sponzorství nebo charitativní činnost různých organizací. Tento problém jsme se rozhodli řešit a to ne pouze v jednom zařízení či ústavu, ale v průběhu let budoucích, doufáme i s Vaší pomocí, v několika desítkách či možná stovkách těchto zařízeních.

Věříme, že Vás výše uvedené informace k tomuto projektu upoutaly a možná i Vy se stanete naším významným klientem projektu „Sociálního automobilu“tím, že si zakoupíte reklamní plochu na sociálním vozidle. Získáte tímto nejen zviditelnění v regionu po dobu 4-ti let, ale současně pomůžete zlepšit stav vozového parku v daných ústavech a zařízeních. Od samého počátku realizace projektu „Sociální automobil“ spolupracuje naše společnost také úzce s médii.

Tato média nám na svých stránkách pomáhají v rámci našeho projektu zviditelnit ústav či zařízení, pro které se „Sociální automobil“ realizuje, včetně prezentace firem, které tento projekt ve svém regionu podpořily.
V příslušném regionálním vydání je zajištěna prezentace našeho projektu v rozsahu velikosti půlstrany v inzertní části. V každém regionu o tomto projektu informuje také místní rozhlas a televize. Neopomenutelná je také vzájemná spolupráce naší společnosti s primátory a starosty příslušných měst a obcí, včetně zástupců okresních a krajských úřadů, pod jejichž záštitou se projekt „Sociálního automobilu“ realizujeme.

KDE NÁS NAJDETE

PROVOZOVNA
Jiráskova 1424
Poděbrady
Česká republika
290 01

tel.: +420 325 613 594
fax: +420 325 615 494
manager@kompakt-cr.cz
Kontaktujte nás velice rádi se s Vámi setkáme.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Jiráskova 1424
Poděbrady
Česká republika
290 01


REKLAMNÍ AGENTURA KOMPAKT

KONTAKT

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Kontaktujte nás